מומחה בטיחות

עבודה כממונה בטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה משנת 1996 מגדירות בין היתר את אופי העבודה של הממונה על הבטיחות. זהו אדם בעל אישור
כשירות שעובר הסמכה מקצועית באחד ממוסדות הלימודים המוכרים על ידי המדינה. אישור הכשירות מאפשר למנות את אותו אדם לממונה על הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים במפעל מסוים. המינוי הוא לפי החוק ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה. עם זאת, אף אדם לא יכול לעסוק כממונה על הבטיחות אלא אם יש בידו אישור כשירות תקף.

מי יכול לקבל אישור כשירות?

אישור כשירות ניתן לבעל תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה ולאחר צבירת ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה
ולאחר סיום הלימודים המקצועיים. על המועמד לעבור בהצלחה קורס ממונה בטיחות שאושר על ידי מפקח העבודה הראשי. את הקורס אפשר לעבור במוסד לבטיחות ולגיהות או במוסד אחר.

לחלופין, האישור יכול להינתן לטכנאי או הנדסאי עם ניסיון של 3 שנים לפחות ולאחר הקורס המקצועי לעיל. בעל אישור כשירות נדרש לאחר מכן להשתתף בשמונה ימי השתלמות לפחות מדי שנה. עליו לדווח למפקח העבודה הראשי על ההשתלמויות שבהן השתתף כדי לשמור על תוקף האישור הנמצא בידיו.

מה תפקידו של הממונה?

אלו התפקידים העיקריים של ממונה בטיחות במפעל המחזיק באישור כשירות תקף:

שירותי ייעוץ, הממונה על הבטיחות הוא הגורם היחיד המוסמך לייעץ למעביד בנושאים של חוקים, תקנות ותקני בטיחות. תפקידו הוא גם לסייע למעביד ולאנשי צוות הניהול בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות העובדים. עליו לקדם את התודעה במגוון רחב של נושאים ולהציע שירותי ייעוץ לעובדים בדרגות שונות.

איתור וטיפול במפגעים, התפקיד העיקרי של הממונה הוא לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות. עליו להודיע עליהם למעבד ולדאוג ממונה בטיחותלטיפול מהיר. הוא צריך לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים, לדרוש הנהגת סדרי בטיחות, לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, לוודא ולהשתתף בהכנה מסודרת של תכנית בטיחות, לברר את הסיבות לתאונות עבודה ולרכז את כל המידע הקשור לתאונות ומחלות מקצוע. האיתור והטיפול במפגעים מבוצע על פי ההכשרה של הממונה ותוך כדי צבירת הניסיון בפועל.

מלבד האמור לעיל, התפקידים של הממונה כוללים הכנת הוראות בטיחות וגיהות, וידוא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה ווידוא ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות. עליו לעקוב אחר אספקת ציוד מגן לעובדים ולשים לב לאופי השימוש בכלי עבודה. בנוסף, בתחום אחריותו של ממונה בטיחות נמצא גם הנושא של קיום שגרת בדיקות רפואיות. עליו לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות על ידי מעבדות מוסמכות ולהעביר את הממצאים לכל הגורמים הרלוונטיים.

קביעת סידורי בטיחות, אחד ההיבטים החשובים בעבודתו של ממונה בטיחות הוא קביעת סידורי בטיחות עבור העובדים. כדי לעשות זאת רשאי הממונה להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים. הוא צריך לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות, לנקוט בפעולות הנדרשות כדי למלא את תפקידו ולשתף את המעסיק בממצאים החשובים.

לסיכום, עבודתו של הממונה על הבטיחות במפעל כוללת שורה ארוכה של תחומי אחריות ותפקידים. מטרת ההכשרה היא להסמיך את הממונה לבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר וכך למנוע ליקויי בטיחות חמורים. הממונה נדרש להישאר עם אצבע על הדופק ולפעול בהתאם להוראות החוק.

 

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן