חידושים טכנולוגיים בתחום שעוני הנוכחות

 

תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר, מחייב את המעסיקים במשק לנהל רישום מסודר של שעות העבודה של כל אחד ואחת מעובדיהם. תיקון זה נכנס לתוקפו במהלך שנת 2009, והוא הפך את שעוני הנוכחות הממוחשבים לאחד ממוצרי החובה בכל בית עסק, וכל זאת ללא קשר לגודלו ולמספר עובדיו.

שעוני הנוכחות הממוחשבים הם למעשה הגדרה כללית למגוון מערכות מידע ותוכנה המיועדות לצרכי עדכון שעות הנוכחות של העובד, וזאת לצרכי חישוב שעות עבודה בסוף החודש. שעוני הנוכחות הנפוצים ביותר הינם שעורי הנוכחות המגנטיים הפועלים באמצעות כרטיסי עובד מגנטיים. העברת הכרטיס המגנטי בגוף השעון, מבצעת רישום אוטומאטי של שעת הכניסה והיציאה של העובד ממקום עבודתו, כאשר התכנים מוזנים באמצעות דאטא ממוחשבת לתוכנות המסוגלות לחשב את שכרו של כל עובד ועובדת בהתאם לתנאי העסקתם.

אחד מהחידושים הטכנולוגיים האחרונים בתחום שעוני הנוכחות הינו שעון הנוכחות הביומטרי. שעון נוכחות זה פועל באמצעי זיהוי מתקדמים הכוללים: זיהוי העובד באמצעות טביעת אצבע ו/או זיהוי העובד באמצעות סריקת תווי הפנים. שעוני הנוכחות הביומטריים מוצבים כיום בחברות וארגונים בהם קיימת מודעות גבוהה לנושאי אבטחת המידע, וזאת לנוכח העובדה ששעוני הנוכחות הביומטריים אינם ניתנים להעברה בין העובדים (בדומה לשעוני נוכחות מגנטיים הפועלים באמצעות כרטיסי עובד אישיים או כרטיסי קרבה).

חישוב שעות עבודה

תוכנות ניהול לצרכי חישוב שעות העבודה בהתאם להסכמי העבודה האישיים של העובד

נתוני הדאטא המוזנים באמצעות שעוני הנוכחות, מועברים ישירות לתוכנות ניהול מתקדמות המסוגלות לבצע חישוב מהיר ומדויק של שכר העבודה היומי/השבועי/החודשי של העובד, וכל זאת בהתאם לנתוני הנוכחות המתקבלים ממערכות המידע בשעוני הנוכחות המגנטיים ו/או שעוני הנוכחות הביומטריים.

מערכות התכונה המתקדמות ביותר, כוללות בתוכן מגוון רחב של אפשרויות חישוב המותאמות להסכמי העבודה השונים של העובד. תוכנות מתקדמות אלו מאפשרות לחשבי שכר ומנהלי חשבונות בבית העסק, ליהנות ממגוון רחב של אפשרויות חישוב של שעות העבודה בהתאם להגדרות הסכמי השכר המותאמים לכל אחד ואחת מהעובדים, וכל זאת באמצעות תכנון הגדרות התוכנה בהתאמה אישית.

האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו כיום בכל הנוגע למעקב אחר שעות הנוכחות של העובד וחישוב מדויק של שכר העבודה, מאפשרים לחשבי השכר ולמנהלי כוח האדם בחברה, בארגון או בבית העסק, לבצע את פעולות הנפקת תלושי השכר באופן המהיר והמדויק ביותר, וכפועל יוצא מכך, לייעל את עבודתם ולמקסם את כישוריהם המקצועיים בתחומי עיסוק נוספים במסגרת עבודתם השוטפת.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן