ממונה בטיחות

עבודה כממונה בטיחות בעבודה

בשנים הארונות, חל חוק על בתי עסק ומפעלים בעלי סיכון כלשהו, בהעסקת ממונה על הבטיחות במפעל או בארגון. הסיבות לכך, כמו שנאמר בצבא, נכתבו בדם. תפקידו בפשטות של הממונה הוא לדאוג שכולם יחזרו הביתה בשלום. אם לתאר באופן מפורט יותר, הרי שממונה זה, צריך להכיר את כלל בעלי התפקידים בארגון, להכשיר אותם בצורה מתאימה, למנוע תאונות ועוד. פעמים רבות, רואים באותו הממונה כנטל, הרי כולם מכירים את תפקידם בכוח בצורה הטובה ביותר, אולם מקרי העבר מוכיחים כי דווקא עבודה מונוטונית עלולה להוביל לתאונות ערות אסון.

הכרת המפעל / ארגון ובעלי התפקידים

ראשית חשוב לציין, כי לא כל מפעל מחייב את העסקת הממונה. יחד עם זאת ארגון / מפעל שבו יותר מארבעים וחמש עובדים, אשר מנהל המחוז חייב בכך, העוסקים בחומרים מסוכנים או עבודה המסכנת, מחייבת בהעסקתו. ממונה בטיחות המגיע לארגון, מתחיל תחילה בהיכרות עמוקה עם כל מחלקות הארגון. תחילה הוא נמצא במקום כרוח רפאים – צופה בדרכי העבודה של כל אחד ואחד. לומד על הסכנות שעלולות להופיע ולארוב. הממונה על הבטיחות מכיר כל תפקיד ותפקיד. יודע מה עושה כל מחלקה.

הכשרות העובדים

לאחר הכרת כלל המחלקות, המטרה היא להעביר הכשרות והדרכות לעובדים. הדבר נעשה הן ברמת המיקרו – כל מחלקה בפני עצמה (על פי אופי העבודה שלה) וברמת המאקרו – כלל המפעל עוברים הכשרות והדרכות. הכשרות אלו לרוב, מציגות תאונות עבר שקרו בסוגי עבודה זהים – הסיבות לגרימת התאונה וכן, הדרכים לפעול כשורה. ממונה הבטיחות במקום העבודה נדרש להציג תחקירי אירוע, דרכי מניעה וכדומה. הלכה למעשה הוא אינו הדמות האהודה ביותר בפני העובדים – הוא נוהג להעיר ולהאיר ולשנות את שיטות העבודה שלהם.

דין ודברים עם העובדים והמעסיק

מלבד הליכי ההכשרה השונים, מחויב הממונה בבדיקת ציוד ההגנה הקיים במפעל – רתמות בטיחות, קסדות, טיב פסי ההחלקה, סימונים זוהרים ועוד. פעמים רבות בא הממונה בדרישות כלפי המעסיק – הדרישה היא ברכישת ציוד חדש להגנה על עובדי המפעל. המעסיק מצדו אינו תמיד שש לאותה הוצאה כספית שנפלה עליו כרעם ביום בהיר.

מפקחי בטיחות לפי אופי המפעל

חשוב לציין – לא כל מי שסיים לימודי ממונה בטיחות רשאי לעבוד בכל מפעל / ארגון בו הוא חפץ. לעתים נדרשת הכשרה מיוחדת שעל הממונה להיות מוסמך בה. לדוגמה – ממונה בטיחות בעל הכשרה בעבודה בגובה, אינו מתאים לשמש בתפקיד במפעל תרופות למשל. ישנם ממוני בטיחות אשר הוכשרו לעבודה בגובה למשל המתאימים לארגונים ספציפיים מאוד.
תפקידו של הממונה בטיחות הוא חשוב מאוד. הוא דואג כי כלל העובדים יחזרו הביתה בשלום. הלכה למעשה הוא יודע להצביע על סכנה ברורה ומידית או על סכנה שעלולה לפגוע לאורך השנים (נשימת חומרים מסוכנים וכדומה). חשוב לא לבטל את דברי הממונה, עדיף תמיד להאריך מעט את זמן העבודה ובאותו המטבע גם להאריך את תוחלת החיים.

ממונה בטיחות
ממונה בטיחות

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן