מנהל עיזבון

עיזבון – קווים לדמותו

אנשים מותירים בלכתם לעולמם שובל ארוך של דמעות, זיכרונות, געגועים. דברים מופשטים אבל נוכחים וחיים כל כך. אנשים רבים מותירים גם עיזבון חומרי- כסף, נכסים, חפצים יקרי ערך. דברים שהם מצווים להוריש בצוואה וגם דברים שלא מוסדרים בצוואה שהוכנה מבעוד מועד ונדרש צו ירושה למימושה.

משפחות שונות זו מזו "כשוני האש מן המים", כלשונה של המשוררת יראת שם שמים, זלדה. יש משפחות שיכולות להסתדר לבדן, ללא כל סיוע חיצוני. הן אינן נדרשות לבחירת מנהל עיזבון. הן מסוגלות להסדיר את כל הדברים הכלולים בצוואה או כאלה שמוסדרים באמצעות צו ירושה באופן מוסכם, הגון ושוויוני. בשקיפות מלאה. משפחות אלה מסוגלות ללא כל קושי לגבש הסכם חלוקת עיזבון- בין אם כלשון הצוואה הכתובה או זו שנערה על פה אבל יש לה תוקף משפטי וחוקי מכל בחינה שהיא, ובין במקרים שבהם לא קיימת כל צוואה והמשפחה מסכימה לחלק את העיזבון שווה בשווה בין כל היורשים החוקיים. לעומתן- יש משפחות שלא מסוגלות לעשות זאת ללא מנהל עיזבון חיצוני, בים שמונה על פי בקשתן ומרצונן ובין שמונה על ידי בית המשפט מטעמיו שלו.

סיבות  אובייקטיביות שונות מצדיקות מינוי מנהל עיזבון – כאשר המוריש הוריש לא רק רכוש אלא גם חובות ו… נושים. מנהל נדרש גם על מנת להסדיר ירושה של קטינים או של חסויים.

עצם העיסוק בנושא העיזבון מחייבת רגישות וזהירות, כדי לא לקפח איש ולא לפגוע ברגשותיו של איש. היא מחייבת גם ידע, במיוחד במקרים שבהם נדרש פריעת חוב הנושים. חשוב לציין, כי בית המשפט הוא הממנה מנהל עיזבון ולכן המנהל כפוף להוראת בית המשפט. בית המשפט סוברני לא לאשר מינוי מנהל גם במקרה שבו המשפחה  היא המבקשת את מינוי.

במקום שבו קיימים רצון טוב, נכונות לפתור את הדברים, גם ואולי בעיקר במקרים שבהם נדרשים גמישות, יכולת לוותר ולהעדיף שלום בית אל פני גרימת סכסוכים חריפים שלא אחת עלולים להחריף עד כדי קרע ונתק מוחלט בין בני אותה משפחה- ודאי עדיף להסתדר ללא מנהל עיזבון. במקרים שבהם זה בלתי אפשרי- מנהל העיזבון עשוי למנוע הגעה אל מצב בלתי רצוי זה.

יש מצבים שבהם, באופן שעשוי להיראות ולהיתפס כפרדוכסאלי, יש ליורש עילה להסתלק מהעיזבון. על מנת לברר האם אתם נמנים, כיורשים, עם מי שעבורם מוצדקת וכדאית הסתלקות מעיזבון רצוי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני ירושה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן