עגורן

מפעיל עגורן

עגורן הוא למעשה מנוף ענק שמיועד להרמת גופים כבדים. זהו ציוד מכני הנדסי שמחייב הסמכה מתאימה והדרישות לקבלת הסמכה תלויות ברמה הנדרשת. אלו המאפיינים העיקריים של סוגי הסמכות של עגורנאים:

סוג א'

זו הסמכה שמתאימה עבור הפעלת מנוף צריח. המועמדים נדרשים לעבור בדיקה רפואית ולסיים קורס ייעודי בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה. כמו כן, עליהם לעמוד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי שמנוסח על ידי האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם שכפוף גם הוא למשרד הכלכלה והתעשייה.

סוג ב'

הסמכה זו מיועדת להפעלת מנוף נייד. המועמדים נדרשים לעבור בדיקה רפואית, לסיים קורס ייעודי ולעמוד במבחן עיוני ומעשי.

סוג ג'

מי שרוצה להפעיל מנוף גשר צריך לקבל הסמכה סוג ג'. כאן יש לפנות לרשות הסמכה שקיבלה הכרה ממפקח עבודה ראשי, כי רק היא מורשית להעביר את הקורס. יחד עם זאת, התנאים הבסיסיים עבור ההסמכה הם עדיין בדיקה רפואית שמבוצעת על ידי רופא מורשה, סיום קורס שמוכר על ידי מפקח עבודה ראשי ועמידה בהצלחה במבחן עיוני ומעשי.

עגורן

סוג ד'

מפעיל עגורן להעמסה עצמית צריך להחזיר ברישיון עם הסמכה ד'. על מנת לקבל את ההסמכה הזו יש לפנות לרשות שקיבלה הכרה מהמפקח הראשי, לפי רשימה שמתעדכנת באתר האינטרנט של משרד הכלכלה. כמו כן, החוק מחייב כמובן בדיקה רפואית על ידי רופא מורשה, סיום קורס עגורן במוסד מוכר ועמידה בהצלחה במבחן עיוני ומעשי.

סוג ה'

לא רבים מכירים את ההסמכה מסוג ה', כי היא מתייחסת למי שרוצה לעבוד בתור אתת. מצד שני, הדרישות להסמכה הזו דומות כי הן מחייבות בדיקה רפואית על ידי רופא מורשה, סיום קורס במוסד מוכר ועמידה בהצלחה במבחן עיוני ומעשי.

איך מבצעים שינויים בהסמכה?

שינויים בדרגת ההסמכה מותנים בהצלחה במבחן עיוני ומעשי חדש שמתאים לסוג ההסמכה המבוקשת, כפי שהכיר בה מפקח העבודה הראשי ולפי הנחיות המשרד.

כמו כן, מי שבידו דרגת הסמכה נמוכה ורוצה לקבל הסמכה לדרגה גבוהה יותר יכול לקבל הדרכה מעגורנאי עם רישיון מתאים במשך שלושה חודשים לפחות ולקבל פטור מהמבחן הסופי.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן